dimarts, 18 de gener de 2022

NOTICIA DEL DIARI DE BLANES

Blanes immobiliàries zombis -11,58% el preu de l'habitatge