dimarts, 27 d’octubre del 2009

PORTOCARTOON-FESTIVAL MUNDIAL
Aquest es l’acudit que vaig enviar al Festival de PortoCartoon de Portugal.

El text diu menys o menys això:

Que hi fas?
Innovar!!!!, si abans els hi donàvem un paper i copiàvem els seus guixots...ara s’ha de donar pas a les noves tecnologies.