dimecres, 14 de gener del 2009

UNA IMATGE DIFÍCIL DE VEUREDifícil de veure si no hi ha una foto que el beneficií, l’alcalde de Barcelona anant a treballar utilitzant el “bicing”