dilluns, 23 de juliol de 2007


La primera visita a Angolume (França) va ser els volts del 1979, i a la tornada es va gestar la celebració d’un salo del còmic a Barcelona, els principals editors del moment tenien molt d’interès, així com els politics de la nova democràcia que ja començava a caminar, que van posar molta voluntat en que Barcelona tingues un salo internacional del còmic.

En aquest segon viatge el 1984 va ser com mes professional, els editors es trobaven amb els editors i els dibuixants amb els companys de tot arreu del mon.

Aquest esdeveniment va ser una experiència meravellosa per mi, si ja ho vaig viure be en el primer viatge, el segon en la veterania i els coneixements, va estar molt millor.

Encara va haver una tercera visita però d’això ja en parlarem mes endavant....