dimecres, 14 de maig de 2008

Que corri LA VEU

www.quecorrilaveu.net
A vegades sembla que no passa res, mires els
informatius de televisió, i gairebé no han hagut novetats…

Si paréssim mes atenció, ens donaríem de la quantitat d’informació que ens arriba per tots costats: TV, Radio, Diaris, i la premsa local.

No us perdeu la possibilitat de estar ben informats.